Sandvikenboendet
Välkommen till Sandvikenboendet
Medlemsförmåner
Kontakta oss
Medlemsinformation
Bli medlem
Nyheter

 
Hyrorna för 2019 är klara

Din hyra höjs med 1,85% från den 1 Januari 2019.
Höjningen gäller EJ nyproducerade lägenheter i Järbo.4/5-2018

Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordnig GDPR (General data protection regulation) i kraft,
den ersätter Personuppgiftslagen.

Med den nya författningen får din personalia ett ännu starkare skydd. 
Beträffande nya lagen kan Föreningen Sandvikenboendet informera om, att handläggningen i fortsättningen sker helt enligt den nya förordningen, vilket innebär att alla uppgifter behandlas efter de nya kraven om personlig integritet.
Hyrorna för 2018 är klara

Höjningen är 1,05% för de hyresgäster där Hyresgästföreningen är förhandlande part och
0,95% där Sandvikenboendet är förhandlande part. 

För parkeringar höjs hyran med 3 kr/månad och objekt. För garage och förråd höjs hyran med 7 kr/månad och objekt.  

Nyheten är hämtad från:
https://sandvikenhus.se/min-bostad/sandvikenhus-informerar/shab-informerar/2017-12-19-hyrorna-for-2018-ar-klara.html    

----- ***** ----- 

Hyreshöjning 2017

Nu är sandvikenboendet och Sandvikenhus överens, hyrorna höjs med 1% från 1/1 2017.

----- ***** ----- 

Medlemsinformation 

Medlemsavgiften höjs från och med 1 januari 2017 till 40:-

Efter årsmötetsbeslut från 2016.04.26 där man beslutade om en höjning av medlemsavgiften till 40:- från och med 1/1 2017. 

Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan år 2003 det vill säga 32:-

----- ***** ----- 

 
 
SANDVIKENBOENDET FIRAR
 
20 ÅR
 
1996-2016

----- ***** ----- 


Vi har flyttat och finns nu i vår nya lokal i Järbo!

 


Välkommen in till oss och hälsa på!

 


Välkommen till Sandvikenboendet
Medlemsförmåner
Kontakta oss
Nyheter
Medlemsinformation
Bli medlem